rhy.fi
Ohjeistusta
Lomakkeet

Suomen riistakeskuksen lomakkeet.

Vuosikokoukseen tarvittavat lomakkeet.

Saalisseuranta

Suomen riistakeskus kerää tietoa saaliiksi saaduista riistaeläimistä riistasuunnittelutarkoituksiin ja kestävän metsästyksen suunnitteluun. Pitämällä saalispäiväkirjaa Oma riista -palvelussa metsästäjät parantavat etenkin pienriistan saalistilastoinnin alueellista ja lajikohtaista tarkkuutta.

Lakisääteisten saalisilmoitusten jättäminen on mahdollista Oma riista -palvelussa kaikille riista- ja rauhoittamattomille eläimille.

Saalisilmoitukset ja -näytteet

Pyynti- tai poikkeusluvalla saadusta saaliista on ilmoitettava luvan myöntäjälle eli Suomen riistakeskukselle. Saalisilmoituksen voi jättää sähköisen Oma riista -palvelun kautta tai vaihtoehtoisesti Suomen riistakeskuksen saalisilmoituslomakkeilla.

Lupien hakeminen

Metsästyslain mukaisia lupia voi hakea Oma riista -palvelussa. Sähköisen luvanhaun ansiosta käsittely on nopeaa ja tarvittavat dokumentit ovat aina helposti luvansaajan saatavilla. Lupien hakeminen edellyttää Oma riista -tunnusten luomista. Lupia tarvitaan:
  • Metsästys
  • Eläimen aiheuttama vahinko ja vahingon uhka
  • Pesien ja eläinten tekemien rakennelmien hajottaminen
  • Aseen kuljettaminen maastossa moottoriajoneuvolla
  • Eläimen karkottaminen
Hyödyllisiä linkkejä
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa.

Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Suomen Metsästäjäliitto on Suomen suurin metsästäjien etujärjestö.

Luonnonvarakeskus (Luke) – Tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka rakentaa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista.

Ruokavirasto toimii ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden hyväksi, tukee maaseudun elinvoimaisuutta ja kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä.

Eräluvat.fi – Erälupia ja elämyksiä valtion mailla ja vesillä. Metsähallituksen tehtävä on järjestää erämahdollisuuksia niillekin, joilla ei näitä mahdollisuuksia muuten olisi.

Karttapaikka – Maanmittauslaitoksen karttapalvelu.

Retkikartta – Palvelusta voit hakea Metsähallituksen metsästys- ja kalastuskohteita. Voit etsiä myös retkeilyyn sopivia kohteita ja palveluita.

Eräkontti – Suomen Metsästäjäliiton verkkokauppa.

Riistakolmiot.fi – Luonnonvarakeskuksen, Suomen riistakeskuksen, Metsähallituksen ja Metsästäjäliiton yhteinen verkkopalvelu riista- ja peltokolmiolaskijoiden avuksi.

Riistainfo.fi – Suomen riistakeskuksen koulutussivusto kaikille luonnosta ja riistasta kiinnostuneille.
Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös